Stručna pomoć Biblioteci Karađoz-begove medrese u Mostaru

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, kao depozitna i centralna biblioteka Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u svom planu rada, predvidjela je uspostavljanje saradnje i umrežavanje svih biblioteka koje