Dr. Omar Suleiman održao predavanje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Dr. Omar Suleiman održao predavanje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U organizaciji Fakulteta islamskih nauka i Gazi Husrev-begove bibilioteke, u petak, 16. decembra 2021. godine, upriličeno je predavanje dr. Omara Suleimana na temu „How Bad Times Bring Out the Best in Us – Kako teška vremena izvlače najbolje iz nas“. Moderator predavanja bio je prof. dr. hfz. Aid Smajić. Predavanje je održano na engleskom jeziku, a broj posjetilaca je zbog poštivanja higijensko-epidemioloških mjera bio ograničen na 100. Svi drugi interesanti imali su mogućnost praćenja predavanja putem „Zoom-a“.

Tokom sesije na „Zoom-u“ predavanje je snimljeno i dostupno je na linku:

https://drive.google.com/file/d/199zEkqrNuUddd5Vky8MUBlMSQUiNn3sz/view

 

Vijest preuzeta sa stranice Fakulteta islamskih nauka