Svečanom akademijom počela manifestacija “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata”

Svečanom akademijom počela manifestacija “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata”

Svečanom akademijom, koja je održana danas u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, počela je manifestacija “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata”, a koju organizira Gazi Husrev-begov vakuf.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović je u svom obraćanju na svečanoj akademiji naglasio da Gazi Husrev-beg nije bio samo historijska ličnost, nego da je simbol koji u sebi sažima mnoga značenja.

– Takav karakter i takva privrženost dobru i činjenju dobra iznjedreni su iz porodičnog i civilizacijskog okruženja u kojem su ti ideali dominirali. Odgajan je i obrazovan u duhu i na načelima islama. Iz njegova života i njegovih djela jasno se mogu raspoznati načela koja su promovirana u kur’anskim ajetima i Poslanikovim, a.s., hadisima – rekao je reisu-l-ulema Kavazović.

Gazi Husrev-beg je primjer vladara svjesnog svoje odgovornosti pred Allahom, koji je gradio, a ne rušio, koji je činio dobro običnim ljudima, a ne iskorištavao svoju snagu u odnosu na njihovu slabost, dodao je reisu-l-ulema.

– Veliko djelo velikog Gazi Husrev-bega je inspiracija nama današnjima, kako onima koji su u stanju slijediti ga u graditeljskom dobru i svojim dunjalučkim blagodatima graditi ahiretsku kuću, tako i onima koji se nadahnjuju njegovom privrženošću načelima naše uzvišene vjere – poručio je reisu-l-ulema.

Mustafa Vatrenjak, mutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa, rekao je da je Gazi Husrev-beg u periodu svoje uprave realizovao hajrate humanitarnog, vjerskog, edukativnog i privrednog karaktera.

– Analizirajući događaje za vrijeme Gazijinog upravljanja Bosanskim sandžakom možemo tvrditi da ličnost formata i duha kakav je bio, nije pravio razliku između pojedinih konfesija, njegova tolerancija i širina se ogledaju u događajima za vrijeme njegovog upravljanja – rekao je, podsjetivši na gradnju Stare pravoslavne crkve, obnavljanje franjevačkog samostana u Visokom i Fojnici i slično.

Vatrenjak je naglasio i da je vakuf od svoga postanka predstavljao dobrobit svih stanovnika i grada i šire zajednice i da su vakufske objekte, izuzev vjerskih, koristili svi građani bez obzira na njihovu vjeroispovijest.

Dr. hfz. Mensur-ef. Malkić, predsjednik Organizacionog odbora, istakanuo je da ga posebno raduje što je šira društvena javnost prepoznala važnost ove manifestacije.

– Tako je BH Pošta štampala posebno izdanje poštanske marke sa motivima Gazi Husrev-begovih hajrata. Na markama su motivi Gazi Husrev-begove džamije, Kuršumlije medrese, Hanikaha, Bezistana i hamama. Marka je štampana u ukupnom tiražu od 400.000 komada – rekao je hafiz Malkić .

On smatra da nas je Gazi Husrev-beg zadužio svojim djelom, te da možemo i moramo uraditi više u afirmaciji njegovog lika i djela.

– On je najveći dobrotvor Bosne i Hercegovine, na to se moramo stalno podsjećati. Njegove hajrate uživaju svi Bosanci i Hercegovci – poručio je Malkić.

Ovom prilikom je predsjednik Nazirskog vijeća Gazi Husrev-begovog vakufa Enes-ef. Ljevaković dr. Behiji Zlatar dodijelio plaketu za naučni doprinos afirmaciji uloge Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine. Zlatar je izjavila da je ovo priznanje kruna njenog rada i truda koji je uložila istražujući lik Gazi Husrev-bega.

– Ja sam se počela baviti likom Gazi Husrev-bega još od školskih dana, cijeli svoj radni vijek sam posvetila istraživanju historije Sarajeva s fokusom na Gazi Husrev-bega. Njegovo ime se i danas u Sarajevu spominje s velikim pijetetom, možemo biti sretni i zadovoljni što smo imali jednog takvog namjesnika – kazala je Zlatar.

Na svečanoj akademiji posebno izdanje poštanske marke predstavnik BH Pošte Edis Džerzić, direktor Službe marketinga, uručio je reisu-l-ulemi Husein-ef. Kavazoviću, zamjeniku reisu-l-uleme Enes-ef. Ljevakoviću, muteveliji Gazi Husrev-begovog vakufa Mustafi Vatrenjaku, prvom imamu i hatibu Gazi Husrev-begove džamije dr. hfz. Mensur-ef. Malkiću, a predsjedniku Sabora Islamske zajednice Safetu Softiću će biti naknadno uručena.

Svečanoj akademiji su prisustvovali su i brojne muftije, direktori i zvaničnici institucija Islamske zajednice i brojni gosti, zvaničnici i predstavnici javnog i kulturnog života u našoj zemlji.

Manifestacija “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata”, koja traje do 5. oktobra, organizira se u povodu 500. godišnjice imenovanja Gazi Husrev-bega za namjesnika Bosne.

(Rabija Arifović/Preporod.info)