Uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke boravili na studijskom putovanju u IR Iran

Od 6. do 11. maja 2023. godine, grupa uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke boravila je na studijskom putovanju u IR Iran. Delegaciju GHB su činili: mr. Osman Lavić -