Enes Karić – Kako brati Kur'an : skice o iskanju struktur celote temeljne knjige islama

Enes Karić – Kako brati Kur'an : skice o iskanju struktur celote temeljne knjige islama

Profesor Enes Karić je islamski teolog, prevoditelj, pisac, ali i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Iz njegove bogate biografije je neophodno spomenuti to da je bio ministar obrazovanja Federacije BiH, dekan FIN-a, da je vršio veliki broj važnih službi za Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, a da je i sve vrijeme svoga djelovanja veliki zagovornik međureligijskog dijaloga, naročito između kršćana i muslimana.

Profesor Karić je urednik mnogih knjiga i časopisa, te je objavio veliki broj stručnih publikacija, publicističkih radova, ali i izuzetno vrijedne romane i eseje. Najveći broj svojih tekstova je objavio upravo za Preporod, a od njih je i sastavljena dvotomna publikacija pod nazivom „Kako čitati Kur'an: crtice“. Izuzetno je važno spomenuti da je preveo Kur'an na bosanski jezik, te da je jedan od najboljih suvremenih poznavalaca Kur'ana. Njegova izuzetna  pripovjedačka sposobnost je vidljiva u romanima kao što su Jevrejsko groblje, Boje višnje, Pjesme divljih ptica, gdje se kao motivi veoma često spominju problematika suvremenog islama, mjesto vjernika u svijetu nevjernika, te uloga porodice u islamu.

Akademik Enes Karić je svojim djelom „Kako čitati Kur’an“ otvorio mnoga pitanja, a osnovna želja mu je bila da pokaže kako čitati Kur’an iz njegove cjeline ili kako tragati za cjelinom Kur’ana.  Kako autor kaže u svom intervjuu od prije dvije godine, „danas smo svjedoci mnogih nakaradnih čitanja Kur’ana, gdje se jedan dio Kur’ana okreće protiv drugog dijela Kur’ana, gdje se cijeli Kur’an u neku ruku okreće protiv hadisa Božijeg Poslanika Muhameda a.s., gdje se jedan dio hadisa okreće protiv drugog dijela hadisa itd. Ne znam koliko sam uspio, ali htio sam pokazati kako čitati Kur’an iz njegove cjeline, kako doći do spoznaje da je i najmanji dio Kur’ana Kur’an i da se i najmanji dio Kur’ana tiče ili odnosi ili aludira ili izražava cijeli Kur’an.“ Ono što je posebno lijepo i značajno je to da autor u ovom djelu ne „plaši“ čitatelje Allahovom kaznom, već se okreće ka rasterećenju ljudskog bića i vjeru čini lahkom u skladu sa hadisom Poslanika Muhammeda s.a.v.s., “Olakšavajte, a ne otežavajte, i obradujte, a nemojte tjerati ljude (Bilježe Buharija i Muslim).”

Prije nekoliko dana je ovo izuzetno vrijedno djelo dobilo i svoj prijevod na slovenački jezik. Kako u svom predgovoru za ovo izdanje piše Nedžad Grabus,  Za muslimane je Kur’an sveta knjiga koju ponizno uzimaju u svoje ruke samo ako su fizički čisti i duhovno spremni otvoriti svoje srce, dušu i um njenim porukama… Knjiga sadrži razmišljanja i stavove o Kur'anu profesora koji je obrazovani teolog, predan svojoj vjeri i predan dijalogu s muslimanima, kršćanima, Jevrejima, agnosticima i svim dobronamjernim ljudima koji žele mir za sebe i druge.Ovo izdanje je preveo Erik Majaron, a objavljeno je od strane kulturno-obrazovnog zavoda Averroes 2021. godine u Ljubljani. Predgovor je pisao Nedžad Grabus, urednik izdanja je bio Denis Striković, a lekturu je radila Amra Halilović Đurković. Knjiga je štampana u tiražu od 1000 primjeraka, a za DTP i štampanje su bili zaduženi Denis Striković i štamparija R-tisk.