Izložba Rukopisni mushafi

Izložba Rukopisni mushafi

Uoči mubarek noći Lejletu-l-bedra uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke sa zadovoljstvom predstavljaju izložbu “Rukopisni mushafi”. Ova izložba predstavlja nastojanje i doprinos Biblioteke da vaš doživljaj mubarek mjeseca Ramazana učini potpunijim i ljepšim. Izložba će javnosti biti dostupna u srijedu, 28.04.2021. Autori izložbe su Fatima Tinjak i Hamza Kurtanović, a tehnički urednik je Ali Drkić.

Cilj izložbe je ponuditi dio iz bogate kolekcije rukopisa mushafa koji se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Na početku izložbe predstavljeni su najstariji rukopisni primjerci mushafa koji se čuvaju u Biblioteci, kao i oni sa najljepšom kaligrafijom i iluminacijama. Potom su predstavljeni rukopisi pojedinačnih džuzeva, a među njima su mjesto dobili i dva raritetna rukopisa, tzv. Banjaljučki džuzevi.

U drugom dijelu izložbe predstavljeni su rukopisi mushafa koje su prepisali Bošnjaci i prepisale ili uvakufile žene. U trećem dijelu izložbe nailazimo na različite oblike i forme zapisivanja kur'anskog teksta na levhama (kaligrafski paneli) ili u kaligrafskim vježbenicama. Potom su tu predmeti koji su služili za čuvanje i upotrebu mushafa poput torbica, sanduka, rahli i Kur'an taseva. U ovom dijelu izložbe je i prikaz gramofonskih ploča, magnetofonskih traka, CD-ova i svesaka mushafa ispisanih brajevim pismom, a sve u skladu sa dolaskom novih tehnologija i s ciljem čuvanja Kur'ana. Na kraju će posjetioci moći pogledati i rukopise prijevoda Kur'ana na osmanski turski, perzijski i bosanski jezik.

Radi boljeg prikaza na mobitelu molimo vas da instalirate Prezi Viewer aplikaciju za Android ili Iphone ili pregledajte u Chrome pregledniku koristeći ovaj link.