New Challenges for Islamic Economics and Finance Development

Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije u suradnji sa partnerima organizuje međunarodnu konferenciju Sarajevo Islamic Finance and Economics Conference 2014 pod nazivom ''New Challenges for Islamic Economics and Finance Development'', koja će biti održana 20. i 21. novembra...