Promotivne i izdavačke aktivnosti u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Promotivne i izdavačke aktivnosti u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U povodu Dana Gazi Husrev-begove biblioteke i njene 479. godišnjice rada, u Biblioteci je priređen prigodan program, a centralna svečanost je upriličena 15.1.2016. godine.

Tome su prethodile pripreme koje su trajale nepuna tri mjeseca. Naime, 27.10.2015. v.d. direktor GHB, gospodin Muhamed Hodžić, donio je odluku o imenovanju tima koji će raditi na obilježavanju godišnjice. Tim su sačinjavali: Šahsena Đulović, hfz. Hamza Lavić, Fatima Tinjak i mr. Hamida Karčić. Istom odlukom Šahsena Đulović je imenovana voditeljom tima, kao i moderatorom centralne svečanosti.
Tim je od tada pa sve do centralne svečanosti održavao redovne sedmične sastanke, koje je i intenzivirao u januaru. Zapisničar na sastancima bila je Elma Jugović, a sastancima je redovno prisustvovao i v.d. direktora Muhamed Hodžić.  Podijeljeni su zadaci i intenzivno se radilo na njima sve do centralne svečanosti.
8.01.2016. održan je Dan korisnika u kafeteriji Biblioteke koji ima za cilj da se najredovnijim članovima ukaže poštovanje i posveti im se jedan poseban dan. Nagrađeni su najredovniji članovi, dekorisan je prostor, cijeli dan su se dijelile besplatne kahve u kafeteriji, napravljen je audio zapis za Radio BIR, a urađen je i poseban plakat Da li ste znali?.
Centralni dio obilježavanja godišnjice je održan 15.01.2016. godine kada je pripremljen prigodan program. On se sastojao od pozdravnog govora v.d. direktora Muhameda Hodžića, prezentacije o najznačajnijim aktivnostima GHB u 2015. koju je održao hfz. Hamza Lavić, obraćanja direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ, dr. Enesa Karića, predavanja dr. Mustafe Jahića  ”Gazi Husrev-begova biblioteka kao kulturno-naučna ustanova”; dodjele vakufname za uvakufljenu biblioteku rahmetli dr. Ahmed ef. Smajlovića i otvaranja izložbe pod nazivom ”Bosanske vasijjetname na osmanskom jeziku”. Program je, također, obuhvatao i učenje odlomka iz Kur'ana na početku (Hazim Lepir) i tri muzičke numere (Latif Moćević uz pratnju).
Autorica izložbe vasijjetnama je bila prof. Azra Gadžo Kasumović, koja je pripremila izložbu od tridesetak eksponata sa pratećim legendama i tekstom za katalog. Za potrebe ove izložbe, kako je rečeno naprijed, štampan je katalog Bosanske vasijjetname na osmanskom jeziku koji je bogato ilustriran fotografijama vrijednih izložbenih eksponata. Ovo je bila prva izložba vasijjetnama u BiH, a vjerovatno i šire. Sponzor izložbe je bilo preduzeće BH Telecom.
Svečanom programu i otvaranju izložbe prisustvovalo je oko 200 -230 gostiju, kao i predstavnici nekoliko medijskih kuća i agencija. Između ostalih to su bili: RTV FBiH, FENA, BHT1, ANADOLIJA, TV HEMA, OSLOBOĐENJE, RTV IZ BIR, PREPOROD, SLOBODNA BOSNA, FAKTOR i drugi. Svi oni su u svojim programskim sadržajima propratili ovaj događaj.
Za ovu prigodu urađen je poseban plakat Stablo vakifa koji grafički prikazuje najvažnije uvakufljene, poklonjene ili otkupljene biblioteke koje danas, između ostalog, čine fond Gazi Husrev-begove biblioteke.  
Potaknuti željom da ovaj događaj, ali i aktivnosti iz 2015. godine budu zabilježene i u pisanoj formi, u pripremi je i jedna publikacija u vidu Biltena koja će ubrzo ugledati svjetlo dana.
Od izdavačkih projekata Gazi Husrev-begove biblioteke važno je spomenuti da je izašao i 36. broj Anala, a u pripremi su Polimčev prijevod 42. sidžila sarajevskog kadije, autorice Azre Gadžo Kasumović, te Leksikon bošnjačke uleme, autora Ahmeda Mehmedovića.
Pored toga, u susret jubilarnoj 480. godišnjici rada Gazi Husrev-begove biblioteke, koja će biti obilježena u januaru 2017. godine, u toku su i pripreme za izdavanje Monografije Gazi Husrev-begove biblioteke. To je veliki i dugo čekani projekat koji najstarija kulturna institucija i biblioteka u BiH itekako zaslužuje.
Tome su prethodile pripreme koje su trajale nepuna tri mjeseca. Naime, 27.10.2015. v.d. direktor GHB, gospodin Muhamed Hodžić, donio je odluku o imenovanju tima koji će raditi na obilježavanju godišnjice. Tim su sačinjavali: Šahsena Đulović, hfz. Hamza Lavić, Fatima Tinjak i mr. Hamida Karčić. Istom odlukom Šahsena Đulović je imenovana voditeljom tima, kao i moderatorom centralne svečanosti.
Tim je od tada pa sve do centralne svečanosti održavao redovne sedmične sastanke, koje je i intenzivirao u januaru. Zapisničar na sastancima bila je Elma Jugović, a sastancima je redovno prisustvovao i v.d. direktora Muhamed Hodžić.  Podijeljeni su zadaci i intenzivno se radilo na njima sve do centralne svečanosti.
8.01.2016. održan je Dan korisnika u kafeteriji Biblioteke koji ima za cilj da se najredovnijim članovima ukaže poštovanje i posveti im se jedan poseban dan. Nagrađeni su najredovniji članovi, dekorisan je prostor, cijeli dan su se dijelile besplatne kahve u kafeteriji, napravljen je audio zapis za Radijo BIR, a urađen je i poseban plakat Da li ste znali?.
Centralni dio obilježavanja godišnjice je održan 15.01.2016. godine kada je pripremljen prigodan program. On se sastojao od pozdravnog govora v.d. direktora Muhameda Hodžića, prezentacije o najznačajnijim aktivnostima GHB u 2015. koju je održao hfz. Hamza Lavić, obraćanja direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ, dr. Enesa Karića, predavanja dr. Mustafe Jahića  ”Gazi Husrev-begova biblioteka kao kulturno-naučna ustanova”; dodjele vakufname za uvakufljenu biblioteku rahmetli dr. Ahmed ef. Smajlovića i otvaranja izložbe pod nazivom ”Bosanske vasijjetname na osmanskom jeziku”. Program je, također, obuhvatao i učenje odlomka iz Kur'ana na početku (Hazim Lepir) i tri muzičke numere (Latif Moćević uz pratnju).
Autorica izložbe vasijjetnama je bila prof. Azra Gadžo Kasumović, koja je pripremila izložbu od tridesetak eksponata sa pratećim legendama i tekstom za katalog. Za potrebe ove izložbe, kako je rečeno naprijed, štampan je katalog Bosanske vasijjetname na osmanskom jeziku koji je bogato ilustriran fotografijama vrijednih izložbenih eksponata. Ovo je bila prva izložba vasijjetnama u BiH, a vjerovatno i šire. Sponzor izložbe je bilo preduzeće BH Telecom.
Svečanom programu i otvaranju izložbe prisustvovalo je oko 200 -230 gostiju, kao i predstavnici nekoliko medijskih kuća i agencija. Između ostalih to su bili: RTV FBiH, FENA, BHT1, ANADOLIJA, TV HEMA, OSLOBOĐENJE, RTV IZ BIR, PREPOROD, SLOBODNA BOSNA, FAKTOR i drugi. Svi oni su u svojim programskim sadržajima propratili ovaj događaj.  
Za ovu prigodu urađen je poseban plakat Stablo vakifa koji grafički prikazuje najvažnije uvakufljene, poklonjene ili otkupljene biblioteke koje danas, između ostalog, čine fond Gazi Husrev-begove biblioteke.
Potaknuti željom da ovaj događaj, ali i aktivnosti iz 2015. godine budu zabilježene i u pisanoj formi, u pripremi je i jedna publikacija u vidu Biltena koja će ubrzo ugledati svjetlo dana.
Od izdavačkih projekata Gazi Husrev-begove biblioteke važno je spomenuti da je izašao i 36. broj Anala, a u pripremi su Polimčev prijevod 42. sidžila sarajevskog kadije, autorice Azre Gadžo Kasumović, te Leksikon bošnjačke uleme, autora Ahmeda Mehmedovića.
Pored toga, u susret jubilarnoj 480. godišnjici rada Gazi Husrev-begove biblioteke, koja će biti obilježena u januaru 2017. godine, u toku su i pripreme za izdavanje Monografije Gazi Husrev-begove biblioteke. To je veliki i dugo čekani projekat koji najstarija kulturna institucija i biblioteka u BiH itekako zaslužuje.