Delegacija visočke medrese u posjeti Biblioteci

Delegacija visočke medrese u posjeti Biblioteci

U petak, 7. juna 2024. godine, Gazi Husrev-begovu biblioteku posjetila je delegacija Medrese „Osman-ef. Redžović“ iz Visokog. Uz direktora Medrese, Dženana Rezakovića, bile su pomoćnica direktora za nastavu Amela Numanagić i pedagogica Ajla Zubčević Delibašić.

– Dženan Handžić je bio dugogodišnji zaposlenik i direktor Medrese u Visokom, i osjećali smo potrebu i obavezu da ga posjetimo na novom radnom mjestu. Došli smo i kako bismo razgovarali o nekim zajedničkim projektima koji će naše učenice i učenike izložiti novim iskustvima u kontekstu polivalentnog koncepta obrazovanja po kojem je naša Medresa prepoznatljiva – kazao je direktor Rezaković, te istakao kako Gazi Husrev-begova biblioteka sa svojom polumilenijskom tradicijom simbolizira trajne vrijednosti koje moramo brižljivo čuvati i pronalaziti nove načine da ih pravilno predstavimo i približimo mlađim generacijama.

Nakon uobičajenog obilaska odjeljenja i fondova Biblioteke, u znak trajnog sjećanja na ovu posjetu gosti su direktoru uručili levhu, autorski rad kaligrafkinje Nermine Vehab Đulović, inače alumnistice Medrese u Visokom.