Održan okrugli sto Perzijsko-turski rječnik Tuhfe-i Šahidi u osmanskoj Bosni

Održan okrugli sto Perzijsko-turski rječnik Tuhfe-i Šahidi u osmanskoj Bosni

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, 21. decembra 2021. godine, upriličen je okrugli sto i otvorenje izložbe Perzijsko-turski rječnik Tuhfe-i Šahidi u osmanskoj Bosni.
Začetnici ideje i nosioci ovog projekta su profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Munir Drkić i prof. dr. Ahmed Zildžić koji su ovom prilikom bili i izlagači. Osvrnuli su se na značaj ovog leksikografskog djela, komentare i njihovu upotrebu na prostoru Bosne i Hercegovine.
Prof. Munir Drkić govorio je o značaju Tuhfe-i Šahidija u kontekstu Mesnevije i upotrebi ovog djela kao udžbenika perzijskog i turskog jezika koji se kao takav koristio i na prostoru osmanske Bosne. Tokom svog obraćanja prof. Drkić je iznio i informacije o rasprostranjenosti ovog rječnika i njegovom utjecaju na lokalne autore.
Drugi izlagač bio je prof. Ahmed Zildžić koji je u svom izlaganju kazivao o komentarima na Tuhfe-i Šahidi s posebnim naglaskom na komentar Bosnali Atfi Ahmed-efendije i druge poznate komentatore ovog djela. Potreba da se rukopisna i arhivska građa afirmira i ponudi znanstvenoj i široj javnosti kroz ovaj i druge slične događaje, bio je jedan od zaključaka prof. Zildžića.
Završnu riječ imao je direktor Biblioteke, mr. Osman Lavić koji se prisutnima obratio u svojstvu domaćina, ali i izlagača. U svome obraćanju govorio je o dostupnosti rukopisa djela Tuhfe-i Šahidi u privatnim bibliotekama i njihovom otkupu na dražbama, kao i mogućnostima koje je obični puk nekada imao kada je riječ o dostupnosti određene literature. On se osvrnuo i na neubičajeno veliki broj prijepisa ovog djela u odnosu na druge prijepise, a koji se nalaze u Biblioteci.
Uz okrugli sto upriličena je izložba o ovom rječniku, prijepisima komentara na djelo Tuhfe-i Šahidi, kao i o štampanim izdanjima istoimenog djela.