Zaboravljeni Bošnjak Osman ibn Ahmed, muderris u Haremi-šerifu u Mekki

Ovaj rad je napisan prvenstveno na osnovu originalnih dokumenata koje su Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu poklonili Rešad Tahirović i Atija Tahirović-Sudžuka iz Sarajeva. Ovom prilikom Gazi Husrevbegova