Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK III

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, I PERZIJSKIH RUKOPISA
Svezak III, Sarajevo 1991,

Obradio: Zejnil Fajić,
Izdavač:
Mešihat Islamske
zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Sarajevo, O. Pariške komune 4.

Cijena:
30,00 KM

Sadržaj

PREDGOVOR
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
ETIKA I PROPOVJEDNIŠTVO (AL-AHLAQ WA’L-MAW’IZA)

Arapski

Turski

DJELA ČIJE VRIJEME NASTANKA NIJE
POZNATO

Turski

Perzijski

Bosanski

INDEKSI
INDEKS DJELA
INDEKS AUTORA
INDEKS PREPISIVAČA
INDEKS MJESTA
INDEKS VAKIFA
INDEKS BIVŠIH VLASNIKA