Husein Gjozo „ESE të shkruara në gjuhën arabe“

Husein Gjozo „ESE të shkruara në gjuhën arabe“

Logos-A je u Skoplju 2022. godine svojim čitateljima donio prijevod na albanski jezik djela bosanskog mislioca Huseina Đoze, u kojem autor ispituje stupanj fleksibilnosti islamskog prava i njegovu sposobnost da odgovori na muslimanske interese u različitim društveno-političkim uvjetima kroz kritičku analizu najznačajnijih fetvi. Ove eseje na arapskom jeziku je redaktoru biblioteke „Mendimi islam“ Nexhatu Ibrahimiju ustupio Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, nakon čega ih je Ziber Lata preveo na albanski jezik. Knjiga je dvojezična, te sadrži i članke na arapskom jeziku.

U saopćenju Islamske zajednice iz 2021. godine piše kako je Husein Đozo, djelujući u Islamskoj zajednici, pružio nemjerljiv doprinos osavremenjavanju njezinih institucija, posebno obrazovnog sistema, povezivanju islamskih vrijednosti i humanističkih vrijednosti modernog doba, afirmaciji međuvjerske tolerancije i saradnje među pripadnicima različitih zajednica u Bosni i Hercegovini…

Ovih šest eseja na arapskom je Husein Đozo objavio u posljednjih dvadeset godina svoga života, a osnovne teme koje ih povezuju su kritika slijeđenja starih i preživjelih autoriteta i mezheba, zalaganje za reformu tumačenja šerijata i obnovu islamskog mišljenja u duhu savremenog doba. Objavljivanjem ovih eseja, te posebno njihovim prijevodima, prvo na bosanski, a onda i na albanski jezik, ističe se uloga Huseina Đoze u razvoju reformatorskih programa i kritičkih pristupa u osavremenjavanju islamskih studija u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u ovom dijelu Evrope.

Glavni urednik ovog značajnog prijevoda je Husamedin Abazi, redaktor biblioteke „Mendimi islam“ je Nexhat Ibrahimi, umjetnički urednik Edib Agagjyshi, tehnički urednik Halil Berisha, a djelo je štampano u tiražu od 500 primjeraka u štampariji Focus Print u Skoplju.