Imenovan novi direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i izvršena primopredaja dužnosti

Imenovan novi direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i izvršena primopredaja dužnosti

Dana 18.02.2016. godine Upravni odbor Gazi Husrev-begove biblioteke je, na svojoj III redovnoj sjednici, donio odluku o imenovanju mr. Osmana Lavića za direktora ove ustanove. Odluka je uslijedila nakon provedene konkursne procedure i dobivene saglasnosti iz Rijaseta IZ u BiH. Ovom prilikom izvršena je i primopredaja dužnosti između v.d. direktora gospodina Muhameda Hodžića i mr. Osmana Lavića.

Dana 18.02.2016. godine Upravni odbor Gazi Husrev-begove biblioteke je, na svojoj III redovnoj sjednici, donio odluku o imenovanju mr. Osmana Lavića za direktora ove ustanove. Odluka je uslijedila nakon provedene konkursne procedure i dobivene saglasnosti iz Rijaseta IZ u BiH. Ovom prilikom izvršena je i primopredaja dužnosti između v.d. direktora gospodina Muhameda Hodžića i mr. Osmana Lavića.
 
Svi članovi Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke, na čelu sa predsjednikom prof.dr. Hilmom Neimarlijom,  čestitali su novoizabranom direktoru mr. Osmanu Laviću, a ujedno se i zahvalili gospodinu Muhammedu Hodžiću na njegovoj angažiranosti, trudu i naporu koji je uložio u vršenju dužnosti direktora u prethodne nepune dvije godine.  On je, inače, dugogodišnji uposlenik Gazi Husrev-begove biblioteke koji, u zvanju višeg arhiviste, radi na Fondu arhiva Islamske zajednice.
 
Novoizabrani direktor, mr. Osman Lavić, je, također, cijeli svoj radni vijek proveo u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, te je prošao sve faze njenog razvoja i rada. Jedno vrijeme radio je na poslovima bibliotekara na Fondu periodike, a kasnije na Fondu rukopisa i njihovoj katalogizaciji. U više mandata bio je i član Upravnog odbora. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio je magistarski rad na temu ”Biblioteke u Bosni i Hercegovini u periodu osmanske vladavine”. Trenutno je u fazi doktorskog studija na istom fakultetu, a ima i zvanje bibliotečkog svajetnika.
  
Uz čestitke novom direktoru, na održanoj sjednici izražena je i nada da će Gazi Husrev-begova biblioteka, uz timski rad cijelog kolektiva i punu podršku Upravnog odbora i osnivača, nastaviti razvijati svoj rad u punom kapacitetu. Jer, kako reče uvaženi Reisu-l-ulema prilikom svečanog otvorenja nove zgrade Biblioteke, napominjući da se radi o najvažnijoj instituciji Bošnjaka na ovim prostorima; ”U njoj se čuva naša prošlost, smiruje naša sadašnjost i kroz nju gledamo u našu budućnost”.