Izložba Blago koje traje

Izložba Blago koje traje

BLAGO KOJE TRAJE

U sklopu velikog broja kulturnih, vjerskih, naučno-edukativnih i drugih sadržaja u okviru vjersko-kulturne manifestacije 507. Dana Ajvatovice, u Kulturnom domu ”Hasan Kafija Pruščak” u Pruscu uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke Fatima Tinjak i mr. Meho Manjgo, 12.5.2017. postavili su izložbu pod naslovom Blago koje traje.
Nakon Prusca izložba je predstavljena i građanima Bugojna u Kulturnom centru ”Princeze Dževhere” od 15.5. do 19.5.2017. godine. Autori ove izložbe su mr. Osman Lavić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i Fatima Tinjak, bibliotekar Fonda orijentalistike. Izložba je pripremljena i postavljena povodom obilježavanja jubileja 480. godina postojanja i djelovanja Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.
U ime ove institucije skupu se obratio i nešto više rekao o izložbi kustos muzejske zbirke i referent fototeke u Biblioteci mr. Meho Manjgo:
”Spomenuta izložba slikom i riječju, predstavlja duhovno i kulturno bogatstvo koje ova institucija već stoljećima kontinuirano čuva. Na panoima i skeniranim slikama sistematično su predstavljeni svi segmenti naše knjiške građe od rukopisnih djela, stare štampane građe, dokumenata, periodičnih publikacija ali i naših starijih i novijih izdavačkih projekata koji predstavljaju jednu zaokruženu cjelinu života i rada ove Biblioteke.
Od mnoštva naslova za ovu izložbu izdvojili smo one najvrjednije kao što su rukopisi Kur’ana Mushaf Fadil-paše Šerifovića, prepisan 1265./1849. godine i Prvi džuz Kur’ana – prijepis iz 16. stoljeća kojeg je Mehmed-paša Sokolović uvakufio za svoju džamiju u mjestu Sokolovići kod Višegrada. Izložbom je obuhvaćen i reprint najstarijeg rukopisa koji se nalazi u Biblioteci, djela Ihja ulumid-din Ebu Hamida Muhameda el-Gazalija. Rukopis je prepisan1106. godine još za života njegovog autora, star je preko 900 godina, te predstavlja najstariju pisanu knjigu koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.”

Posjetioci su imali priliku vidjeti i najzanimljivije radove sa tekstom na arebici, te djela sa pečatima koji govore o dobrotvorima naše Bosne i Hercegovine, ali i prvu latinicom štampanu knjigu u Bosni i Hercegovini na bosanskom jeziku. Riječ je o djelu pod naslovom Risale-i ahlak (Pouka o lijepom i ružnom ponašanju) štampana u Sarajevu 1883. godine. Knjigu je priredio Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, poznati istraživač narodnog blaga i autor više djela iz ove oblasti. Tokom ove izložbe predstavljene su i najstarije novine na osmanskom turskom jeziku u Bosni i Hercegovini (Salname-i vilayet-i Bosna, Godišnjak bosanskog vilajeta, 1866.-1878.) nekoliko idžazetnama, izdanja Biblioteke i drugi sadržaji.