Jednom ulaznicom posjetite tri objekta koja pripadaju Gazijinom vakufu

Jednom ulaznicom posjetite tri objekta koja pripadaju Gazijinom vakufu

Muvekithana koja se nalazi u dvorištu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu odnedavno je postala info centar za turiste i posjetioce. U njoj se mogu dobiti sve važnije informacije o objektima i znamenitostima Gazi Husrev-begova vakufa i kupiti ulaznice za njihov obilazak. U dvorištu džamije postavljeni su i info plakati sa detaljnim podacima o značaju i historiji objekata i ličnosti vezanih za njih.

Posjetitelji mogu obići Gazi Husrev-begovu
džamiju, Kuršumli medresu – Muzej Gazi Husrev-beg, Muzej Gazi Husrev-begove
biblioteke, i dobiti informacije o turbetima, šadrvanu, hanikahu, bezistanu,
sahat-kuli itd.

Pojedinačne ulaznice za džamiju i
dva muzeja iznose po 3, 00 KM, ali posjetiteljima se priža pogodnost da kupe
grupnu ulaznicu koja košta 6, 00 KM i da obiđu tri objekta: Gazi Husrev-begovu džamiju,
Muzej Gazi Husrev-beg i Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke.

Gazi Husrev-begova džamija je
izgrađena 1530/31. godine i predstavlja najveću džamiju iz Osmanskog perioda u
Bosni i Hercegovini.

Muzej Gazi Husrev-beg posvećen je
liku i djelu Gazi Husrev-bega (1480 – 1541), upravitelja Bosne i najvećeg
vakifa Sarajeva.

Gazi Husrev-begova biblioteka
u Sarajevu osnovana je 1537. godine te predstavlja jednu od najstarijih
kulturnih institucija u Evropi. Biblioteka posjeduje veoma vrijednu i
zanimljivu muzejsku zbirku čiji cilj je
da posjetiocu pruže uvid u način života, rada, vjersku praksu, običaje i
folklor Bošnjaka koji su živjeli na području BiH.

Kupovinom
ove ulaznice posjetitelji obilaze tri spomenuta objekta samostalno onim redom
kojim žele ili u dogovoru sa vodičem ako se radi o organiziranim turističkim
grupama.

Ulaznice se mogu kupiti u info
centru svakim danom od 09:00 do 19:00 sati i u Muzeju Gazi Husrev-beg
svakim danom od 09:00 do 20:00 sati.

Kontakt informacije:

Turistički info-centar: 033/ 573-151; info@tourism-gazi.ba

Gazi Husrev-begova biblioteka: 033/238-152; info@ghb.ba