Posjeta delegacije Državnog arhiva Republike Sjeverne Makedonije

Posjeta delegacije Državnog arhiva Republike Sjeverne Makedonije

Dana 02.10.2019. zamjenik Državnog arhiva Republike Sjeverne Makedonije, prof. Muzafer Bislimi, u pratnji svojih kolega i zamjenika direktora Državnog arhiva Bosne i Hercegovine gosp. Hadžije Hadžiabdića, posjetio je Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu. U svojstvu domaćina, direktor Biblioteke,  mr. Osman Lavić, upoznao je goste sa historijatom, fondovima i aktivnostima Gazi Husrev-begove biblioteke na polju obrade, digitalizacije, konzervacije i restauracije bibliotečke građe. S obzirom na to da Državni arhiv Sjeverne Makedonije i Gazi Husrev-begova biblioteka raspolažu sličnom arhivskom i rukopisnom građom na sastanku su prisutni razgovarali o mogućim vidovima saradnje između ove dvije institucije na polju naučno-istraživačkog rada i organizacije naučnih simpozija, kulturnih manifestacija, edukacija, susreta, izložbi, promocija i sličnih događaja. Ova posjeta koja je prvi korak u budućoj saradnji Državnog arhiva Republike Sjeverne Makedonije i Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu ostvarena je preko zajedničkih prijatelja iz Državnog arhiva Bosne i Hercegovine.
Nakon razgovora, upriličen je obilazak Gazi Husrev-begove biblioteke i predstavljanje naših fondova.