Posjeta delegacije iz Kraljevine Saudijske Arabije Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Posjeta delegacije iz Kraljevine Saudijske Arabije Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U utorak, 28, februara 2023. godine, u posjeti Gazi Husrev-begovoj biblioteci bila je delegacija iz Saudijske Arabije koju su činili: dr. Muhammed ibn Ali el-Abdullatif – savjetnik Ministra za vjerska pitanja, pozivanje i uputu Kraljevine Saudijske Arabije, Selman ibn Abdulaziz el-Fuhejd – direktor Uprave za sezonske projekte u ovom ministarstvu, gosp. Amir ibn Banwan el-Anezi – ataše za vjeru pri Ambasadi Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini, gosp. Zejd ibn Muhammed al-Hamdan – pomoćnik vjerskog atašea, te gosp. Smail Handžić – koordinator u Uredu vjerskog atašea.

Goste su, u svojstvu domaćina, primili direktor mr. Osman Lavić i saradnica za odnose s javnošću mr. Šahsena Đulović, zajedno sa dr. Senadom Ćemanom, profesorom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i direktorom Centra za dijalog – Vesatijja Islamske zajednice u BiH, te Medinom Mulalić voditeljicom Odjela za odnose sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama pri Rijasetu IZ-e u BiH.

Delegacija je prvo obišla muzejsku postavku “Muzej knjige”, zatim Odjeljenje za konzervaciju i restauraciju, najveći depo knjiga, a na kraju su imali priliku vidjeti i nekoliko starih orijentalnih rukopisa u originalu.

Na održanom sastanku govorilo se o mogućim vidovima saradnje i projekata u budućnosti. Oduševljeni onim što su imali priliku vidjeti, gosti su iskazali poseban interes da se na neki način široj javnosti u Saudijskoj Arabiji prezentira kulturno-historijsko blago koje posjeduje Gazi Husrev-begova biblioteka.