Obavještenje za korisnike čitaonice

Obavještavamo vas da čitaonica Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu počinje sa radom u ponedjeljak 08.06.2020. godine. Čitaonica će raditi svaki radni dan od ponedjeljka do petka u periodu