New titles

Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić je rođen 1982. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku političkih nauka i međunarodnih odnosa Fakulteta ekonomije i administrativnih nauka Boğazici univerziteta u Istanbulu 2005. godine. Magistrirao je na Odsjeku međunarodnih odnosa i evropskih studija na Centralno-evropskom univerzitetu...