New titles

Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić – Međunarodni odnosi : pogled iz Sarajeva

Hamza Karčić je rođen 1982. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku političkih nauka i međunarodnih odnosa Fakulteta ekonomije i administrativnih nauka Boğazici univerziteta u Istanbulu 2005. godine. Magistrirao je na Odsjeku međunarodnih odnosa i evropskih studija na Centralno-evropskom univerzitetu...
DŽEVAD KARAHASAN: Izabrana djela

DŽEVAD KARAHASAN: Izabrana djela

Izabrana djela Dževada Karahasana je zbirka koja sadrži 10 knjiga: Sara i Serafina, Izvještaji iz tamnog vilajeta, Kuća za umorne, Kraljevske legende, Noćno vijeće, Istočni diwan, Knjiga vrtova / O jeziku i strahu, Šahrijarov prsten, Što pepeo priča i zbirku...