Panel diskusija “Transplantacija organa i genetički inžinjering”

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u suradnji sa fondacijom “Academia” i Gazi Husrev-begovom bibliotekom, nakon velike zainteresovanosti za ovakvu vrstu događaja, organizuje novu panel diskusiju u serijalu “Izazovi