Biblioteka (Galerija)

Muzej GHB

Studentska čitaonica

Istraživačka čitaonica

Foaje

Kongresna sala

Sala za sastanke

Vip sala

Mala sala

Arhiv

Kafeterija GHB

Muzej GHB

Ulaz u objekat