Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V

KATALOG
ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA

Svezak V, London – Sarajevo, 1999,

Obradio: Zejnil Fajić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
FOREWORD
PREFACE
UVOD
INTRODUCTTON
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
1. FILOZOFIJA

a)
Filozofija

arapski

turski

b) Logika

arapski

c)
Disputacija (nauka o pojmovima)

2. HISTORIJA

a) Sira

arapski

turski

perzijski

b) Istorija

arapski

turski

djela čije
vrijeme nastanka nije poznato

c)
Biografije

arapski

turski

perzijski

3. GEOGRAFIJA

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
pisaca

Indeks
prepisivača

Ideks
vakifa

Indeks
bivših vlasnika

Indeks
mjesta

Tabelarni
pregled inventarskih brojeva rukopisa i rednog broja Kataloga

Pregled
obrađenih rukopisa po temama