Direktor Instituta za islamska istraživanja (ISAM) iz Istanbula POSJETIO Gazi Husrev-begovu biblioteku

Direktor Instituta za islamska istraživanja (ISAM) iz Istanbula POSJETIO Gazi Husrev-begovu biblioteku

U ponedjeljak, 14.8.2023. godine, Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu posjetio je direktor Instituta za islamska istraživanja (ISAM) iz Istanbula, prof. dr. Mürteza Bedir.

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu sarađuje sa ISAM-om na različitim projektima već duži vremenski period, od objavljivanja članaka u sklopu Islamske enciklopedije, koji se odnose na područje Bosne i Hercegovine, objedinjavanja digitalnih primjeraka protokola šerijatskih sudova, do organiziranja naučnih skupova i razmjene monografskih i serijskih publikacija od interesa za obje institucije.

Gospodin Murteza je prilikom posjete Biblioteci izrazio spremnost na pokretanje nekoliko novih projekata, koji bi uključivali promoviranje izdanja GHB na području Republike Turske, pripreme za štampu raritetnih rukopisa, koji se čuvaju u GHB, te izradi tematskih baza podataka naučnih članaka koji se odnose na islam i muslimane na području Balkana.

ISAM spada među najrespektabilnije istraživačke centre islamske kulture i civilizacije u svijetu. Od brojnih zapaženih izdavačkih projekata ovoga instuta posebno se ističe edicija „Islamska enciklopedija“ (TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr), koja predstavlja nezaobilazan izvor za istraživače svih naučnih disciplina u vezi sa islamom i muslimanima u svijetu.