Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Španiji posjetila Gazi Husrev-begovu biblioteku

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Španiji posjetila Gazi Husrev-begovu biblioteku

U utorak, 22.8.2023. godine Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu posjetila je novoimenovana ambasadorica Bosne i Hercegovine u Španiji gospođa Vesna Andree Zaimović, u društvu sa bivšom ambasadoricom gospođom Dankom Savić.

Nova ambasadorica je u okviru svojih priprema za obavljanje diplomatske dužnosti u Španiji, odlučila posjetiti i našu instituciju s ciljem rada na povezivanju i uspostavljanju saradnje između srodnih naučno-kulturnih institucija BiH i Španije.

Na vrlo ugodnom sastanku, direktor Biblioteke mr. Osman Lavić ukratko je upoznao ambasadoricu sa aktivnostima i djelatnostima Gazi Husrev-begove biblioteke, istaknuvši da ona nije samo biblioteka nego naučno-istraživački centar sa gotovo 500 godina dugom tradicijom i specijalnim arhivskim i rukopisnim zbirkama.

Posebno se govorilo o projektima na kojima je u proteklom periodu Gazi Husrev-begova biblioteka radila u saradnji sa ambasadom BiH u Španiji i dosadašnjom ambasadoricom, gospođom Savić, a tiču se predstavljanja bosanskohercegovačke kulturne baštine javnosti u Španiji, a nadasve onog dijela kulturnog naslijeđa koje povezuje ove dvije zemlje.

Ambasadorica Andree Zaimović je, uz zahvalnost na gostoprimstvu, izrazila svoju spremnost i volju da, u okviru svoje diplomatske misije u Španiji doprinese što boljem prezentiranju kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine, a u čemu i Gazi Husrev-begova biblioteka, kao čuvar takvog naslijeđa zasigurno ima važnu ulogu.