Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak IX, London – Sarajevo, 1422-2001,

Obradio: Haso Popara,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
UVOD U ISLAMSKO PRAVO
ISLAMSKO PRAVO

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vakifa i vlasnika

Indeks
mjesta

Indeks
prevodilaca

Kongruencija
brojeva I

Kongruencija
brojeva II

PRILOZI