Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak VI, London – Sarajevo, 1420-1999,

Obradio: Mustafa
Jahić,,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
UVOD
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
RUKOPISI GRAMATIČKIH DJELA
INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vakifa i vlasnika

Indeks
mjesta

Signaturni
indeks

Kataloški indeks

PRILOZI