Međunarodna konferencija “Nepovratna digitalizacija društva – tehnokultura”

Međunarodna konferencija “Nepovratna digitalizacija društva – tehnokultura”

U organizaciji Odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 13. i 14. maja 2024. godine održana je dvodnevna Međunarodna interdisciplinarna naučna konferencija “Nepovratna digitalizacija društva – tehnokultura”.

 

Konferencija je okupila više od 80 intelektualaca i istraživača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. U okviru 8 panela obuhvaćen je širok raspon tematskih cjelina počevši od tehnike i tehnologije u digitalnom dobu u kontekstu transhumanizma i biopolitike, digitalizacije i biotehnologije, preko diplomatije, politike i društvene kontrole do religije, aktivizma i umjetnosti u digitalnom dobu. Kao akademska platforma razmjene ideja o najrecentnijim aspektima (post)digitalne transformacije konferencija je, također, istražila digitalnu transformaciju profesija i organizacijske kulture, kao i pitanja digitalne dehumanizacije, poziciju umjetne inteligencije i društvenih promjena iz etičke i obrazovne perspektive, te iz ugla medijskih i informacijskih nauka.

 

Uposlenica Gazi Husrev-begove biblioteke, doktorandica Ejla Ćurovac je ovom prilikom govorila na temu Kartografska zbirka profesora Ibrahima Bušatlije u fondu Gazi Husrev- begove biblioteke i značaj njene digitalizacije za istraživače historije BiH. Na ovaj način se istakao značaj digitalizacije za očuvanje fondova i zaštitu same građe od propadanja, uz veliki značaj za istraživače kojima se pristup građi mnogo olakšava zahvaljujući digitalizaciji i elektronskim izvorima.