Održano predavanje i prezentacija

Održano predavanje i prezentacija

U utorak 14. maja 2019. godine u Srednjoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke održano je predavanje pod naslovom “Kako je obnavljana Ferhadija džamija”. Predavač je bio prof. dr. Muhamed Hamidović, penzionisani profesor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i glavni projektant obnove banjalučke Ferhadije džamije.
Predavanje je organizovano u saradnji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, El-Kalema i Gazi Husrev-begove biblioteke.
Ferhadija je bila jedna od 16 džamija srušenih u Banjaluci tokom agresije u BiH. Srušena je 7. maja 1993. godine, nakon što je prvobitno bila granatirana, a potom i minirana. Ostaci džamije odvezeni su na gradsku deponiju, a dio je bačen u jezero Karanovac. Dan rušenja Ferhadije džamije, 7. maj, Islamska zajednica u BiH je proglasila Danom džamija.
Više o ovom predavanju možete pronaći na:

https://www.aa.com.tr/ba/kultura-i-umjetnost/u-obnovi-banjalu%C4%8Dke-ferhadije-kori%C5%A1teno-68-posto-orginalnog-kamena-/1478179