Poziv za saradnju Anali 2019

Poziv za saradnju Anali 2019

Gazi Husrev-begova biblioteka

Redakcija časopisa Anali Gazi Husrev-begove
biblioteke

Poziv
za prijavu radova za 40. broj časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

Redakcija
časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke obavještava sve saradnike da je u
toku priprema jubilarnog, 40. broja Anala, za 2019. godinu.

Pozivamo
sve zainteresirane autore da nam dostave svoje naučne i stručne radove, te
prikaze knjiga, radi publikovanja u novom broju Anala.

Časopis
Anali GHB je indeksiran na Central and Eastern Europian Library (www.ceeol.com)
i EBSCOhost Online Research Databases (www.ebscohost.com) bazama
podataka. Prethodne brojeve Časopisa možete pogledati na web stranici:
https://www.anali-ghb.com.

Krajnji
rok za dostavu radova je 1. 9. 2019. godine.

Radove
slati na e-mail adresu: anali@ghb.ba ili putem pošte na adresu Gazi
Husrev-begova br. 46, Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina, sa naznakom ”za
časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke”.

Molimo
Vas da obratite pažnju na prilog Upute autorima koje prilažemo uz Poziv
za saradnju
.

S
poštovanjem!

UPUTE AUTORIMA

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove
biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti
u vezi sa bibliotečkim fondom i arhivskom građom Gazi Husrev-begove biblioteke,
kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine općenito. Primaju se isključivo
neobjavljeni rukopisi, koji se Redakciji dostavljaju u elektronskoj formi (CD
ili e-mail) i u štampanom obliku na adresu Redakcije. Rukopisi se ne vraćaju.

Rukopisi mogu biti u kategorijama
izvornog naučnog rada, preglednog naučnog rada,stručnog rada, istraživačke bilješke ili izlaganja sa naučnog skupa.
Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon
provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti
32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama. Dostavljaju se u fontu Times
New Roman, veličini fonta 12 i proredom 1,5. Autori mogu dostaviti radove i na
stranom jeziku (engleski, arapski, turski).

Osim osnovnog teksta, rad treba da
sadrži:

Naslov; navodi se prije osnovnoga
teksta.

Sažetak; navodi se ispod naslova i ne
može imati više od 250 riječi. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst.

Ključne riječi; navode se ispod
sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i može ih biti najviše 5.

Prilozi (ukoliko ih ima) dostavljaju
se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif , .jpg ili
.pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

Literatura, kao i bilješke i
pojašnjenja, navode se u podnožnim napomenama u tekstu. Redakcija preporučuje
sljedeći način citiranja:

ako se navodi monografska publikacija:

Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog modernizma, Sarajevo : Islamski
teološki fakultet, 1990, str. 226.

ako se navodi
članak objavljen u časopisu ili zborniku:

Husein Đozo, ”Da li je problem
otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera”, Novi Behar, X, br.
12-14 (15.1.1937), str. 139-140.

”Nastupni govor reisu-l-uleme IVZ u
FNRJ Ibrahima efendije Fejića održan prigodom primanja menšure 12. septembra
1947 u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu”, Glasnik VIS, br.
1-3/1950, str. 23-24.

ako se navodi arhivski materijal:

Vidi npr. Izvještaj Sreskog odbora AFŽ
u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ 3. 8. 1947, Arhiv BiH (ABiH), Fond AFŽ,
1947, kutija 2, br. 745/47.

ako se navodi prilog dostupan putem
elektronskog medija:

Alan Hopkinson, ”The Alexandria
Library and the work of the International Friends”, Dostupno na:
http://eprints.mdx.ac.uk/14/(Deposited 26 September
2005)

Časopis, također, objavljuje prikaze
knjiga i periodike, osvrte na naučne skupove, predavanja i druge naučne i
stručne događaje. Prikazi knjiga ne bi trebali prelaziti 12 000 znakova, a
trebaju sadržavati ime i prezime autora, naslov djela, naziv izdavača, mjesto i
godinu izdavanja te broj stranica. U prikazu pojedinog broja časopisa uz ime
časopisa trebaju biti navedeni godište, godina i mjesto izdavanja, te broj.

Tekst rukopisa dostaviti sa naznakom ”Za
Anale Gazi Husrev-begove biblioteke
” na adresu Gazi Husrev-begova br. 46
Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina ili e-mail anali@ghb.ba