Bogatim programom mladi iskazali svoju ljubav prema Poslaniku Muhammedu a.s.

Bogatim programom mladi iskazali svoju ljubav prema Poslaniku Muhammedu a.s.

U srijedu, 13. decembra u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke upriličen je sadržaj pod naslovom ”Mladi o Poslaniku”. Program su izveli učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, a isti su pripremili u saradnji sa nastavnicima i profesorima islamske vjeronuake. U pitanju je sadržaj koji se već tradicionalno organizuje svake godine u okviru manifestacije MIZ Sarajevo Dani o Allahovom Poslaniku ”Selam, ya Resulallah”, koju sa učenicima pripremaju Aktivi nastavnika i profesora islamske vjeronuake osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu.

Prvi su svoj kulturno-zabavni pogram izveli učenici osnovnih škola, a učešće su uzele sljedeće osnovne škole: OŠ “Fatima Gunić”, OŠ “Ćamil Sijarić”, OŠ “Mustafa Busuladžić”, OŠ “Grbavica I”, OŠ “Mehmed Handžić”, OŠ “Hilmi ef. Šarić”, OŠ “Behaudin Selmanović”, Prva osnovna škola, Druga osnovna škola, OŠ “Aleksa Šantić”, OŠ” Mula Mustafa Bašeskija”, OŠ “Čengić Vila I” i OŠ “Skender Kulenović”.

Programu u realizaciji učenika osnovnih škola, prisustvovali su direktori i nastavnici, a djeca cu kroz razne tačke pokazali svoju ljubav i znanje o Poslaniku, s.a.v.s., ali i vještine u pjevanju, glumi i recitalu. Prepoznao je to i muftija sarajevski dr. Enes Ljevaković koji je čestitao mladima na pripremljenom programu.

Nakon programa učenika osnovnih škola, svoj doprinos i ljubav prema Muhammedu a.s. pokazali su i polaznici srednjih škola Kantona Sarajevo. Ovom programu prisustvovao je također veliki broj direktora, nastavnika i vjeroučitelja srednjih škola. Srednjoškolci su također pripremili bogat i raznovrstan kulturno-zabavni program koji je sadržavao prelijepe numere, ilahije i kaside, te recitale i dramske tačke, koje su na poseban način pokazale kolika je njihova ljubav i poštovanje prema Allahovom Miljeniku Muhammedu a.s. Srednjoškolci su također prezentovali razne zanimljive inovacije, koje vjeroučitelji provode u nastavi sa učenicima i u saradnji sa ostalim profesorima.

Srednje škole koje su uzele učešće u programu su: ”Gimnazija Dobrinja”, ”Prva bošnjačka gimnazija”, SŠC ”Hadžići”, SŠC ”Nedžad Ibrišimović”, ”Prva gimnazija”, ”Druga gimnazija”, ”Treća gimnazija”, ”Elektrotehnička škola za energetiku”, ”Srednja muzička škola”, ”Centar za slijepu i slabovidnu djecu”, ”Srednja škola za saobraćaj i komunikacije”, ”Srednja medicinska škola” Jezero, ”Srednja zubotehnička škola”, ”Gimnazija Obala”, ”Srednja ugositeljska škola”, ”Ekonomska škola” i ”Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”.

Srednje škole koje su uzele učešće u programu su: ”Gimnazija Dobrinja”, ”Prva bošnjačka gimnazija”, SŠC ”Hadžići”, SŠC ”Nedžad Ibrišimović”, ”Prva gimnazija”, ”Druga gimnazija”, ”Treća gimnazija”, ”Elektrotehnička škola za energetiku”, ”Srednja muzička škola”, ”Centar za slijepu i slabovidnu djecu”, ”Srednja škola za saobraćaj i komunikacije”, ”Srednja medicinska škola” Jezero, ”Srednja zubotehnička škola”, ”Gimnazija Obala”, ”Srednja ugositeljska škola”, ”Ekonomska škola” i ”Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”.

Ferid ef. Dautović koji se zahvalio učenicima i profesorima na ovom programu kojim na poseban način doprinose i obogaćuju ovu tradiocinalnu Manifestaciju MIZ Sarajevo.

Ovim programima je prisustvovao i veliki broj gostiju, a podršku ovom projektu svojim prisustvom su dali i prof. dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice i gđa Mina Pleh, stručni savjetnik za vjeronauku pri Prosvjetno-pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo.