Dani “Gazi Husrev-begovih hajrata” – 500 godina od imenovanja Gazi Husrev-bega namjesnikom Bosne

Dani “Gazi Husrev-begovih hajrata” – 500 godina od imenovanja Gazi Husrev-bega namjesnikom Bosne

Gazi Husrev-begov vakuf od 15. septembra do 5. oktobra u Sarajevu organizira manifestaciju “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata”, povodom obilježavanja 500. godišnjice imenovanja Gazi Husrev-bega za namjesnika Bosne.

U okviru obilježavanja ove iznimno značajne godišnjice bit će održano nekoliko događaja.

Planirano je da svečana akedemija bude održana 15. septembra 2021. godine, na datum kada je Sultan Sulejman prije 500 godina imenovao Gazi Husrev-bega bosanskim namjesnikom 15. septembra 1521. godine.

Akademija će biti održana u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke s početkom u 13.30 sati, a nakon nje, u Gazi Husrev-begovom hanikahu, u 15.30 sati bit će otvorena izložba “U blizini Gazi Husrev-bega: tradicija i savremenost u arhitekturi Zlatka Ugljena”, autorice prof. dr. Aide Abadžić-Hodžić.

U okviru manifestacije “Dani Gazi Husrev-begovih hajrata” 22. septembra ispred Kuršumlije medrese u 9.00 sati bit će otvorena i izložba “Gazi Husrev-beg i njegovi hajrati – pola milenija u službi dobra”, a nakon toga, s početkom u 10.00 sati u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke i naučni skup „Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine“.

Gazi Husrev-beg svojim djelom je uspostavio i privredne i duhovne temelje i karakter Sarajeva, što je vremenom postala trajna vrijednost grada i Gazi Husrev-begova ostavština za budućnost.

Gazi Husrev-begovi hajrati

Gazi Husrev-beg, sin Ferhat-bega porijeklom iz Bosne i majke kćerka sultana Bajazita II, upravljao je 20 godina Bosanskim sandžakom. Njegovom zaslugom na ovim prostorima će nastati najveći vakuf (zadužbina), a Sarajevo u relativno kratkom periodu će se toliko razviti da će dobiti status urbanog centra, odnosno šehera. Ustanovio je raznovrsne vakufe humanitarnog, ekonomskog, kulturnog, obrazovnog i vjerskog karaktera. Izgradio je javnu kuhinju (imaret), besplatno prenoćište (musafirhanu), trgovačko središte (bezistan), tašlihan i karavansaraj, vodovod, javno kupatilo (hamam) za žene i muškarce, više od 200 dućana za finansiranje vakufa, izgradio je u to vrijeme najimpozantniju džamiju na ovim prostorima, medresu kao najviše rangiranu školu u tom vremenu, biblioteku, školu za derviše (hanikah) i mnoge druge hajrate.

Značajan je njegov doprinos multikonfesionalnom Sarajevu i Bosni. U doba Gazi Husrev-bega, nekoliko godina nakon izgradnje Begove džamije, u njenoj blizini gradi se pravoslavna crkva u sklopu koje se organizuje i škola, a u okolini crkve se formira naselje stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Tada već postoji katolička bogomolja u kvartu dubrovačkih trgovaca između Begove džamije i Latinske ćuprije. U to doba se popravljaju i samostani u Visokom i Fojnici.

Preuzeto sa portala: preporod.info