Delegacija Gazi Husrev-begove biblioteke u posjeti Institutu za historiju Republike Turske

Delegacija Gazi Husrev-begove biblioteke u posjeti Institutu za historiju Republike Turske

Prošle sedmice, 1. jula 2021. godine, delegacija Gazi Husrev-begove biblioteke u sastavu dr. Hilmo Neimarlija, predsjednik Upravnog odbora i mr. Osman Lavić, direktor Biblioteke, boravila je u službenoj posjeti Institutu za historiju Republike Turske (Türk Tarih kurumu Başkanlığı), a povodom realizacije projekta izrade regesti i štampanja Historije Bosne autora Muhameda Enverija Kadića.  Delegaciju Biblioteke primio je prof. dr. Birol ÇETİN, direktor TKK sa saradnicima. Protokol o realizaciji ovoga projekta potpisan je 28. decembra 2018. godine između Biblioteke i Türk Tarih kurumu Başkanlığı, a on podrazumijeva izradu regesti na modernom turskom i bosanskom jeziku nakon čega slijedi fototipsko štampanje 28 svezaka originalnog teksta Hronike zajedno s regestama.  Institut za historiju u Ankari okončao je izradu regesti na turskom jeziku i slijedi njihovo prevođenje na bosanski jezik, te priprema za štampu ovoga djela koje će, zajedno s faksimilima originala iznositi, cca 50 svezaka. To će biti generacijski projekt publikovanja originalne građe iz historije Bosne i Hercegovine koju je njen autor, Muhamed Enveri Kadić, sakupljao tokom radnog vijeka. Predviđeno je da projekt bude završen u naredne dvije godine.

U sklopu posjete Ankari predstavnici Biblioteke posjetili su Ambasadu Bosne i Hercegovine, Nacionalnu Biblioteku / Milli kütüphanesi), te Narodnu biblioteku u Predsjedničkoj palati (Millet kütüphanesi).

Nacionalna biblioteka Republike Turske djeluje u okviru Generalne uprave biblioteka i izdavača i u svojoj nadležnosti ima 1207. biblioteka. U srdačnom razgovoru s generalnim direktorom gosp. Alijem Odabaşom razmotreni su eventualni projekti na kojima bi dvije institucije mogle sarađivati u budućnosti, kao što je prijevod Leksikona bošnjačke uleme na turski jezik, za što je iskazan interes.

Narodna biblioteka, smještena u kompleksu Predsjedničke palate Republike Turske (Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi), posjeduje četiri miliona naslova. Riječ je o moderno dizajniranom prostoru 125 000 m2, koji predstavlja jedan od najljepših hramova knjige na svijetu. Impresionira činjenica da je Biblioteka suštinski „narodna“ s mogućnošću pristupa njenim fondovima i bazama podataka „običnom“ čovjeku, bez prethodnih najava i komplikovanih procedura. Ljubaznost domaćina i ukupan ambijent u kojem je smještena ova biblitoteka dodatno impresionira posjetioce ovog izuzetno dopadljivog zdanja.

 

Ovom prilikom ističemo susretljivost i zahvalnost na pomoći u uspješnoj realizaciji ove posjete ambasadoru Bosne i Hercegovine u Ankari, nj. ekselenciji Adisu Alagiću i osoblju Ambasade.