Dr. Sa’d bin Nasir eš-Šisri u posjeti Biblioteci

Dr. Sa’d bin Nasir eš-Šisri u posjeti Biblioteci

U petak, 4.05.2018. godine, Gazi Husrev-begovu biblioteku je
posjetio dr. Sa’d bin Nasir eš-Šisri, savjetnik kralja Saudijske Arabije
Selmana bin Abdulaziza i član Vijeća visoke uleme Kraljevine Saudijske Arabije.
Delegaciji je prisustvovao i ataše za vjerska pitanja pri Ambasadi Kraljevine
Saudijske Arabije šejh dr. Abdul-Medžid El-Gajs sa saradnicima.

Goste su primili direktor Biblioteke mr. Osman Lavić i dr.
Mustafa Jahić, bibliotekar na Fondu rukopisa. Zajednički su obišli Biblioteku,
njena odjeljenja i fondove, a posebno fond rijetkih rukopisa. Razgovarano je o
historiji razvoja Gazi Husrev-begove biblioteke i njenom trenutnom radu i
djelovanju. Gostima je uručen i poklon primjerak reprint izdanja Mushafa
Fadil-paše Šerifovića.