Gazi Husrev-begova biblioteka na 8. Međunarodnom sajmu časopisa u Istanbulu

Gazi Husrev-begova biblioteka na 8. Međunarodnom sajmu časopisa u Istanbulu

Gazi Husrev-begova biblioteka je u mjesecu maju 2017. godine učestvovala na 8. međunarodnom sajmu časopisa u Istanbulu, a na poziv organizatora Turskog novinskog društva (TÃœRDEB) i Svjetskog novinskog društva (World Periodical Union-WPU). Sajam je bio postavljen na željezničkoj stanici Sirkeđi (Sirkeci) a ovo mjesto, samo po sebi, nosi dosta simbolike kao kulturnohistorijska tačka  gdje se završava Zapad a počinje Istok.  Stanicu je izgradio pruski arhitekt August Carl Friedrich Jasmund 1888. godine u vrijeme sultana Abdulhamida II a danas se tu nalazi i Muzej željeznica Turske.
Sajam je okupio preko 900 domaćih naslova peridičnih publikacija. Od inozemnih predstavnika učestvovale su 23 zemlje Evrope, Azije i Afrike sa preko 500 naslova. Već treću godinu zaredom na ovom sajmu sa svojim izdanjima Anala i Biltena učestvuje i Gazi Husrev-begova biblioteka. Na sajmu su Biblioteku predstavljale saradnik za odnose sa javnošću i urednik Biltena Šahsena Đulović i bibliotekar orijentalistike Fatima Tinjak. Ova prilika je iskorištena za promociju naših periodičnih izdanja izvan BiH kao i bibliotečke građe koja stoji na raspolaganju istraživačima, posebno kada uzmemo u obzir da su Anali Gazi Husrev-begove biblioteke referentni i međunarodno priznati časopis koji je od ”svoga XXXII broja dostupan i na Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) ”i EBESCOhot Research Databases (www.ebscohot.com). ”Ostvarena je i nastavljena saradnja sa institucijama i pojedincima koji su upoznati sa našim resursima i sa kojima dijelimo slične interese prema nauci kao što su Centar za islamsko istraživanje (ISAM) i Izdavački centar i biblioteka Diyaneta Republike Turske.
U šestodnevnom programu organizirani su paneli, promocije, razmjene iskustava pisanja članaka, uredništva i tehničke opreme. Upriličene su zajedničke večere te posjete ostalim kulturnim dešavanjima koji su se odvijali tih dana u Istanbulu. Organizatori su se pobrinuli za sve pojedinosti koje jedan ovakav događaj nosi sa sobom, od prijevoza časopisa do njihovog predstavljanja na štandovima. Kroz posjete novinara, također, pružena je prilika svim izlagačima da se i medijski promoviraju generalno, a kroz njihove pojedinačne reportaže i posebno. Otvaranje sajma kao i zatvaranje sa prigodnim programima i nagradama, pored organizatora, popratili su i visoki zvaničnici Turske od kojih izdvajamo direktora Uprave za nacionalno obrazovanje općine Istanbul i ministra kulture i turizma Turske.