GHB: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

GHB: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvaća se Preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor za javnu nabavku “Usluge razvoja i implementacije sftverske aplikacije” dodijeljuje se ponuđaču “Everest Consulting” doo.