Izložba ”Reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini 1882-2019.”

Izložba ”Reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini 1882-2019.”

U povodu svečanosti obznanjivanja novog mandata reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića održane u petak 22. 11. 2019. godine, Gazi Husrev-begova biblioteka priredila je izložbu ”Reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini 1882-2019.” Svečano otvorenje izložbe upriličeno je u 14 i 30 sati nakon obznanjivanja novog mandata reisu-l-uleme kao dio protokola cjelokupne svečanosti.
U auli Gazi Husrev-begove biblioteke, gdje je izložba postavljena, u svečanoj atmosferi prisutnim visokim zvanicama obratio se direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i direktor uprave dr. Dževad Hodžić, koji je i otvorio izložbu.
Ova retrospektivna izložba Gazi Husrev-begove biblioteke je slikom i rječju predstavila historijat i nosioce časne titule reisu-l-uleme od 1882. do danas: Mustafu Hilmi Hadžiomerovića, Mehmeda Teufika Azabagića, hafiza Sulejmana Šarca, Muhameda Džemaludina Čauševića, hafiza Ibrahima Maglajlića, Fehima Spahu, Saliha Safveta Bašića, Ibrahima Fejića, Sulejmana Kemuru, Naima Hadžiabdića, hafiza Husejna Mujića, Jakuba Selimoskog, dr. Mustafu Cerića i dr. Huseina Kavazovića.
Javnosti su po prvi put predstavljeni portreti reisu-l-ulema slikani rukom akademskog slikara iz Tešnja gospodina Ahmeta Hundura. Autor je portrete uradio kombinovanom tehnikom lavir bajca i olovke u boji.
Dokumentima i drugim eksponatima koje Biblioteka čuva u svojim fondovima predstavljeni su menšurati svih četrnaest reisu-l-ulema posebno: menšure, postavljenja, nastupni govori i fotografije.
Autori izložbe su uposlenici Biblioteke: Osman Lavić, Fatima Tinjak, Amina Kadribegović Mehić, Hamza Lavić, Amela Lepir, Ruhulah Hodžić, Meho Manjgo, Izudina Zukorlić i Ejla Ćurovac.
Biblioteka je pripremila i katalog izložbe koji nudi više informacija, a koje nisu uključene u postavku, o samoj izložbi, relevantnim podacima i dokumentima vezanim za  ličnosti reisu-l-ulema.
Izložba je otvorena do 15. decembra 2019. godine u periodu od 8:00 do 18:00 sati radnim danima i od 8:00 do 16:00 sati subotom.