ARAPSKA GRAMATIKA U DJELU AL-FAWĀ‘ID AL- ‘ABDIYYA MUSTAFE EJUBOVIĆA

Cijena: 50 KM

ARAPSKA GRAMATIKA U DJELU AL-FAWĀ‘ID AL- ‘ABDIYYA MUSTAFE EJUBOVIĆA

U izdanju Hazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 2007. godine štampano je djelo dr. Mustafe Jahića Arapska gramatika u djelu djelu al-Fawā᾽id al-‘Abdiyya Mustafe Ejubovića. To je jedno vrlo opsežno, ali i vrlo čitljivo i pregledno djelo, izloženo na preko 790 stranica, čiji su recenzenti bili prof. dr. Jusuf Ramić i prof. dr. Mehmed Kico. Lekuturu i korekturu je uradio prof. dr. Džemaludin Latić.  Prema napomeni koju autor daje na 4. stranici, njegova ‘’Knjiga predstavlja unekoliko dorađenu doktorsku disertaciju, pod istim naslovom odbranjenu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 9. oktobra 2005. godine pred Komisijom: prof. dr Jusuf Ramić (mentor), prof. dr Enes Karić (član), prof. dr Muhamed Ždralović (član) i doc. dr Mehmed Kico (predsjednik).’’

 

„U našem prikazu i ocjeni ovog doista impozantnog postignuća dr. Mustafe Jahića dimenziju sinhronije izdvajamo kao najvažniji sloj njegova djela. Recimo na kraju da je ovim svojim vrijednim radom i postignućem dr. Mustafa Jahić pokazao da se on već odavno ozbiljno bavi klasičnim arapskim nasljeđem. K tome, ovim djelom Arapska gramatika u djelu al-Fawā᾽id al‘Abdiyya Mustafe Ejubovića dr Mustafa Jahić je zadao visoke standarde kako treba obrađivati našu rukopisnu baštinu. Uspješno spajanje komentatorskih horizonata, znalačko kombiniranje dijahronije i sinhronije, rekonstruktivno preplitanje spoznaja, klasičnih i savremenih lingvističkih teorija i postavki, sve to je odlika ove knjige dr. Mustafe Jahića. Nesumnjivo je da to djelo služi na ponos svome autoru, ali i ustanovi koja ga je objavila, te generaciji kojoj je djelo ponuđeno i predstavljeno. I, na samom kraju, ističemo naše zadovoljstvo tehničkom opremom i izgledom knjige. Forma i njena ljepota uveliko odgovaraju sistematičnosti, tematskoj i sadržajnoj sređenosti ovog djela dr Mustafe Jahića“, ističe akademik Enes Karić u svom prikazu ovog djela.