Kaside-i burda (prijevod na bosanski)

Cijena: 10 KM

Kaside-i burda (prijevod na bosanski)

Među orijentalnim rukopisima knjižnog fonda u Gazi Husrev-begovoj biblioteci
nalazi se jedan rukopis pod gornjim naslovom Kasidei burdevi bosnevi (Kasidei Burda na bosanskom jeziku). To je prevod s arapskog na naš jezik poznate kaside koju je napisao, u slavu Muhameda alejhisselama, poznati arapski pjesnik Šerefuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Seid, poznat pod nadimkom El-Busiri. Prevod je, također, napisan u stihovima. Njegov je stih pun dubokog i čistog religioznog osjećaja i ukrašen lijepim izrazima. Kasida je u svim slojevima muslimanskog društva imala veliki odjek i naišla je na vanredan prijem. Književni i pjesnički krugovi primili su je kao briljantno književno i pjesničko djelo. Pjesma je uskoro postala himna svih, himna ljepote i lijepog izražavanja, himna pobožnosti, himna duhovnog i moralnog preporoda, uzvišenog sadržaja. Nije bilo vjerske svečanosti, naročito proslave Mevluda (Muhamedova rođendana), a da se i njeni odre­đeni stihovi nisu citirali i pjevali. Razumljivo je onda, što se i kod nas ova kasida mnogo proširila, proučavala i recitirala u raznim pobožnim prilikama.

 

Nema dostupnih podataka o autoru ovog prijevoda. Prema nekim nejasnim zapisima, na kraju rukopisa može se reći samo da prijevod datira iz 1868. godine. Sve što nam može poslužiti kao osnova i podatak u tom pogledu jesu dvije kratke i prilično nejasne bilješke na kraju rukopisa, napisane na tursko-arapskom jeziku. U prvoj se kaže: “Hvala Allahu na uspješnom završetku ove “bosanske” kasidei—Burde…”, a u drugoj: “Sastav Kasidei—Burde, Halil, sin Alijin, Stočanin, mjeseca safera, godine 1285” (1868). Iz bilješke se može razumjeti da je prevodilac neki Halil, sin Alijin, iz Stoca, čija nam je biografija, nažalost, nepoznata; a prepisivač, koji nam je to zabilježio, kao i datum svog prepisa, nije u bilješci naveo svoje ime. Prevedena je i na mnoge evropske jezike: latinski, njemački, engleski i francuski jezik. Tvrdog je uveza i sastoji se od 145 stranica.