Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XI

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XI, London – Sarajevo, 1424-2003,

Obradio: Zejnil Fajić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
ENCIKLOPEDIJA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

KUR’AN

A) MUSHAFI

B)
DIJELOVI KUR’ANA

C)
POJEDINA SURETA

D)
PRIJEVODI KUR’ANA

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

E)
REGISTAR KUR’ANA

NAUKA O ČITANJU KUR’ANA

A) TEDŽVID

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

B) KIRAET

KOMENTARI KUR’ANA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

TRADICIJA

A) TEORIJA
HADISA

Arapski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

B) ZBIRKE
– TEKST HADISA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

DOGMATIKA (‘AKAID)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

DOVE

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Perzijski
rukopisi

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kongruencija
brojeva I

Kongruencija
brojeva II

PRILOZI