Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIV

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIV

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XIV, London – Sarajevo, 1426-2005,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
PREDGOVOR
PREFACE
UVOD
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
UVOD U ISLAMSKO PRAVO(USUL AL-FIQH)

Arapski
rukopisi

ISLAMSKO PRAVO

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA OF ISLAMIC LAW (AL-FATAWA)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

ISLAMSKO NASLJEDNO PRAVO (AL-FARATD)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

DRŽAVO PRAVO I UREĐENJE DRŽAVE (NIZAM AD-DAWLA WA
AL-QAWANIN)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

ZAKONI (QAWANIN)

Turski
rukopisi

POSTUPAK PRED SERIATSKIM SUDOVIMA (ADAB AL-QADl, AS-SUKUK)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

VAZ (AL-MAW’IZA)

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

Bosanski
rukopisi

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kataloški
index

Signaturni
index

PRILOZI