Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Cijena: 150 KM

Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Zapravo, radi se o štampanom fototipskom izdanja ovog mushafa. Mushaf Fadil-paše Šerifovića jedan je od najljepših prijepisa Kur’ana iz 19. stoljeća kojeg je prepisao kaligraf Muhamed Dagistani 1849. godine. Mushaf Fadil-paše Šerifovića uvakufio je Fadil-paša Šerifović, za Gazi Husrev-begovu džamiju i biblioteku, kao glavni primjerak prema kojemu će se ispravljati drugi rukopisi Kur’ana i prema kojemu će se učiti oni koji izučavaju sedam poznatih kiraeta (načina čitanja Kur’ana). Mushaf je uvakufio 11. rebi’ el-evvela 1289. / 20. maja 1872. godine i danas se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, pod brojem R-12. Katalošku obradu ovog rukopisa izradio je Kasim Dobrača. Obrada je objavljena u prvom svesku Kataloga arapskih, turskih i perzijskih rukopisa 1963. godine. Danas ovo pokretno dobro neprocjenjive vrijednosti spada u red nacionalnih spomenika koji se nalaze u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu.