Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti: društveni, kulturološki, politički i religijsko-duhovni aspekti” Sarajevo, 23. i 24. april, 2015.

Ekonomska, politička i prisilna migracija odavno je prisutna u stvarnosti Balkanskih muslimana. U druge krajeve koje su naseljavali nosili su sa sobom iskustvo života na razmeđu između svjetova. Od 60 – tih godina 20. stoljeća godina naovamo ekonomske i političke migracije Bošnjaka oblikuju se u smjeru zapadnih zemalja, prvenstveno evropskih, naročito nakon potpisivanja okvirnih sporazuma za odlazak jugoslovenskih radnika na privremeni rad u Austriju, Njemačku, Švicarsku i zemlje Skandinavije, ali i u smjeru Sjeverne Amerike i Australije. 1990 – tih godina strahote rata u BiH uzrokuju i prisilnu emigraciju bosanskohercegovačkog stanovništva. Tematiziranje ovih pitanja do sada je bilo uglavnom više fokusirano na ekonomsku i političku dimenziju migrantskog iskustva i djelovanja, a manje na socio – kulturnu i religijsku dimenziju života migranata.
U mjesecu kada Islamska zajednica obilježava Dan Bošnjačke dijaspore (11.4.), na inicijativu i pod pokroviteljstvom Reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića ova konferencija ima za cilj tematizirati dijasporalne i migrantske identitete te okupiti i umrežiti relevantne naučnike i istraživače koji se bave ovom tematikom.
Na ovaj način želimo pružiti priliku za razmjenu i raspravu ideja, teorijskih i empirijskih nalaza te metodoloških pristupa koji se fokusiraju na zajednice Bošnjaka, Balkanskih muslimana ali i drugih čije iskustvo i rad mogu biti sa njima uspoređeni.
Partneri pri realizaciji ove konferencije su Direkcija za Turke u inostranstvu i srodne zajednice pri Uredu premijera Vlade Republike Turske, Fondacija Konrad Adenauer i Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS).   
U program međunarodne konferencije uključena je zasebna radionica o ”Metodologiji istraživanja migracija” (3h) koju će voditi dr. Selma Porobić, direktorica Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama (CESI) Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Tokom održavanja konferencije bit će organiziran i izložbeni salon u kome će učesnici moći prezentirati svoj rad, aktivnosti, istraživanja i slično. I to u formi: letaka, brošura, postera, prezentacija i slično.
Ukoliko želite prisustvovati konferenciji pošaljite email na SETA@IITB.BA. Prijave za metodološku radionicu su okončane i više se nije moguće prijaviti.
Nacrt plana rada konferencije
Predstavljanje tri glavna uvodna izlaganja 
Vodič za konferenciju

POVEZANI DOKUMENTI

UVODNA PREDAVANJA

PROGRAM

VODIČ