Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

U Sarajevu će 23. i 24. aprila 2015. godine biti održana Međunarodna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”. Organizator ove konferencije je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka.

U Sarajevu će 23. i 24. aprila 2015. godine biti održana Međunarodna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”. Organizator ove konferencije je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka.

”Priče o našim uspješnim građanima koji žive van BiH nas ohrabre i motiviraju. Međutim stvarni sistemski i posvećen pristup njihovim potrebama nažalost ne postoji. Rijetko i povremeno kada se naša dijaspora i tematizira, to se čini sa fokusom na ekonomsku i političku dimenziju njihovog iskustva i djelovanja, mnogo manje sa obzirom na socio-kulturnu i religijsku dimenziju njihovih života”, kazali su organizatori.

ova konferencija koju organizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka ima za cilj tematizirati tu stranu dijasporalnih i migrantskih identiteta, i okupiti i umrežiti relevantne naučnike i istraživače koji se bave ovom tematikom te predstaviti priče i iskustva u vezi sa zadržavanjem svog jezika i identiteta, načine na koji se njihovi identiteti transformišu, propituju i razvijaju, modele njihove organizacije i djelovanja, i sl. Na ovaj način želi se pružiti prilika za razmjenu i raspravu ideja, teorijskih i empirijskih nalaza te metodoloških pristupa koji se fokusiraju na zajednice Bošnjaka, Balkanskih muslimana ali i drugih čije iskustvo i rad mogu biti sa njima uspoređeni.

Partneri pri realizaciji ove konferencije su Direkcija za Turke u inostranstvu i srodne zajednice pri Uredu premijera Vlade Republike Turske, Fondacija Konrad Adenauer i Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu (IUS).  

Sve informacije, plan rada konferencije, najavu uvodnih predavanja i vašu prijavu za prisustvovanje konferenciji (sa pratećim sadržajima) možete izvršiti pronaći na ovom linku: