MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ”AHMED SUDI BOŠNJAK – ŽIVOT I DJELO”

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ”AHMED SUDI BOŠNJAK – ŽIVOT I DJELO”


U Gazi Husrev-begovoj biblioteci će se,
u četvrtak, 15.3.2018. godine održati
Međunarodni naučni skup ”Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo”

Skup
će okupiti stručnjake iz različitih domena orijentalne filologije (arabistike,
iranistike, turkologije), te historije kulture i civilizacije, iz Bosne i
Hercegovine, drugih zemalja Balkana, Turske i Irana. Organizatori su: Gazi
Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, International Microfilm Center Noor iz New
Delhija, i Fondacija Mulla Sadra iz Sarajeva. Cilj je naučnoj, stručnoj i široj
javnosti ukazati na značaj Ahmeda Sudija i njegovog naučnog djela.

Ahmed
Sudi Bošnjak ubraja se u najznačajnije komentatore perzijskih klasika i
arapskih gramatičkih djela u Osmanskom carstvu. Sudijevi komentari perzijskih
klasičnih djela tri stoljeća su korišteni kao udžbenici perzijskog jezika
diljem Osmanskog carstva, a nalaze se i među prvim štampanim knjigama u
Turskoj.

Sudijev
značaj i utjecaj prepoznali su i autori iz drugih podneblja. Tako su njegovi komentari
Hafizovog Divana i Sadijevog Đulistana i Bustana prevedeni na perzijski jezik u 20. stoljeću, te su dobro
poznati i u iranskoj naučnoj i stručnoj javnosti. Među njima je najveću pažnju
izazvao komentar Hafizovog Divana,
koji je u 19. stoljeću prevođen i u zapadnoj Evropi. Tako je u Brockhausovo
leipziško izdanje Hafizovog Divana na
njemačkom jeziku (1854-1856) uključen Sudijev komentar prvih 80 gazela, a o Sudijevoj metodologiji na
engleskom jeziku pisao je W. H. Lowe u studiji Twelwe Odes of Hafiz done literally into English together with the
corresponding portino of the Turkish Commentary of Sudi
, objavljenoj u
Cambridgeu 1877. godine.

Međunarodni
naučni skup počinje u 8:30 sati otvorenjem izložbe ”Djela Ahmeda Sudija
Bošnjaka u rukopisnim zbirkama u BiH”, autora Osmana Lavića.