Obavještenje za korisnike

Obavještenje za korisnike

Obavještavamo korisnike Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu da će čitaonice od 18. maja 2021. godine raditi svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u periodu od 8:00 do 18:00 sati.

Dnevni rad čitaonice će se organizirati u dva termina /dvokratno na slijedeći način:

1) Prvi termin od 8:00 do 13:00 sati, drugi termin od 13:30 do 18:00 sati
2) U razmaku od dva termina (13:00 do 13:30) izvršit će se dezinfekcija čitaonice.
3) Za jednim stolom može biti samo jedan korisnik.
4) Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu u zgradu Biblioteke.
5) Korisnici su dužni nositi maske u prostorijama čitaonice.
6) Bibliotečka građa će se izdavati dva puta u toku dana i to:
-Prvi termin – 8:30 sati
-Drugi termin – 13:30 sati

Uslovi korištenja čitaonice će se korigirati u zavisnosti od epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH, kao i u skladu sa preporukama nadležnih ustanova.