“Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke” – predavanje i izložba

“Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke” – predavanje i izložba

Gazi Husrev – begova biblioteka u Sarajevu svake godine u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo organizuje više kulturno – edukativnih projekata s ciljem da se javnosti prezentuje bogatstvo bosanskohercegovačke kuturne baštine i historije.

U ponedjeljak, 11.12.2023. godine u Centru za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ održano je predavanje i otvorena izložba „Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev – begove biblioteke“. Moderator programa je bila Šahsena Đulović, saradnica za odnose s javnošću GHB, koja je na početku programa, u čast nedavno preminulog bosanskohercegovačkog pjesnika rahmetli Hadžema Hajdarevića, pročitala njegovu pjesmu “Posljednje jutro” a zatim je direktor Gazi Husrev – begove biblioteke mr. Osman Lavić izrazio zahvalnost Općini Novi Grad na saradnji i podršci koja traje niz godina, istakavši da je to vjetar u leđa za rad i napredovanje u kulturi.

Zatim je veoma sadržajno predavanje održao turkolog mr. Emrah Seljaci čije je naučno interesovanje usmjereno ka književnoj baštini Bošnjaka nastaloj na orijentalnim jezicima. U svom dosadašnjem radu, mr. Seljaci je napisao nekoliko naučnih knjiga i radova koji se tiču kulturne, duhovne i književne baštine Bošnjaka u osmansko doba. Između dva bloka predavanja, učenici Gazi Husrev-begove medrese čitali su odabrane stihove bošnjačkih pjesnika i izveli dvije sevdalinke.

Nakon toga, otvorena je istoimena izložba, autora Ruhulaha Hodžića, na kojoj je predstavljen samo dio od 700 imena Bošnjaka i Bošnjakinja, koji su kao gotovo ni jedan drugi narod u Evropi, osim na svom maternjem jeziku, svoj književni izražaj imali i na arapskom, turskom i perzijskom, a pored latiničnog pisma koristili su se glagoljicom, ćirilicom i arapskim pismom.