Posjeta Iranskom kulturnom centru u Sarajevu

Posjeta Iranskom kulturnom centru u Sarajevu

U četvrtak, 16. 5. 2024. godine direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Dženan Handžić i uposlenici hfz. Hamza Lavić i Šahsena Đulović posjetili su Iranski kulturni centar u Sarajevu i konzula Mohammada Hosseina Ensarija.

Ovo je bila uzvratna posjeta konzulu u okviru koje se razgovaralo o nedavno realiziranoj promociji i izložbi Sadijevih djela koju je Biblioteka organizirala zajedno sa Iranskim kulturnim centrom. Konstatovano je da je to bio lijep i kvalitetan kulturni sadržaj koji je rezultirao veoma pozitivnim reakcijama javnosti u BiH, ali i u Iranu.

Njegova ekselencija gospodin Ansari iskazao je spremnost i volju za saradnju na još većim i značajnijim projektima Gazi Husrev-begove biblioteke koji su planirani u narednom periodu. Ovom prilikom, u ime Gazi Husrev-begove biblioteke, direktor Handžić poklonio je nekoliko fototipskih izdanja rukopisa za stalnu muzejsku postavku Iranskog kulturnog centra u Mostaru čije otvaranje se priprema uskoro. Gazi Husrev-begova biblioteka je na ovaj način pružila podršku otvaranju Centra i uzela učešća u formiranju njegove muzejske zbirke.