Posjeta studenata sa Kosova Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Posjeta studenata sa Kosova Gazi Husrev-begovoj biblioteci

27.05.2019. godine Gazi Husrev-begovu biblioteku su posjetili i studenti sa Kosova, sa različitih fakulteta. U svojstvu domaćina, direktor Biblioteke, mr. Osman Lavić, primio je goste i zahvalio im se na posjeti, te ih ukratko upoznao sa aktivnostima Biblioteke na polju istraživanja i prezentiranje bibliotečke građe. Skrenuo im je pažnju na mogućnost istraživanja jednog dijela naše građe putem digitalne biblioteke i objasnio im je kako na taj način najlakše mogu doći do željenih rezultata. U nastavku posjete studenti su imali priliku da se upoznaju sa historijatom Biblioteke i njenim bogatim fondovima, te su na kraju obišli muzej i depo u kojem je smješten Evropski fond i Fond orijentalistike.