Rukopisi iz Trebinja stigli u Gazi Husrev-begovu biblioteku

Rukopisi iz Trebinja stigli u Gazi Husrev-begovu biblioteku

Rukopisi koji su pronađeni u staroj trebinjskoj kući vlasnika Dejana Bošnjaka, stigli su na liječenje u Gazi Husrev-begovu biblioteku.

Javnost je, naime,  prije nekoliko dana imala priliku čitati i slušati vijest o tome kako je Dejan Bošnjak, magistar ekonomskih nauka i direktor hotela Platani iz Trebinja, renovirajući staru kamenu kućicu koju je otkupio, u njenim zidovima pronašao pet rukopisa na arapskom i osmanskom turskom jeziku. O tome je obavijestio lokalnog imama Sadmira ef. Mustafića koji se, nakon što je sam vidio rukopise, za stručnu pomoć obratio prof. dr. Ismetu Bušatliću na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Uz preporuku da rukopise treba odnijeti u Gazi Husrev-begovu biblioteku, u laboratoriju za liječenje knjiga, prof. dr. Bušatlić je izjavio da je vrlo vjerovatno da su oni zazidani za vrijeme ustanaka u Hercegovini ili za vrijeme dolaska Austrougara, kada su mnoge ulemanske porodice selile u Tursku.
Rukopisi su 14.03.2016. godine, stigli u Gazi Husrev-begovu biblioteku. U Odjel za restauraciju i konzervaciju predao ih je član Medžlisa IZ Trebinje.  gospodin Mustafa Galijatović. Tu će se izvršiti njihov pregled, dijagnosticirati njihovo stanje i dati prijedlog za dalji tretman. Nakon te procedure, moći će se pristupiti i samom liječenju rukopisa.
Utvrđeno je da se radio o fragmenitima dva rukopisa mushafa, jednom rječniku perzijskog jezika, jednom priručniku iz islamskog prava (fikha) i priručniku iz islamskog vjerovanja (akaida).
Direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Osman Lavić je za list ”Oslobođenje” izjavio da ovaj slučaj i činjenica da su ti rukopisi bili zazidani govore koliko je knjiga uvijek bila vrlo važna ljudima na ovom tlu koji su željeli da makar knjige prežive.